I mitten av augusti börjar CooPartner transportera
matvagnar från kommunens kök, Ekliden och Fregatten,
samt Fredriksdals kök i Nättraby.