Dokumenterad revision utförs varje år av Svensk Miljö- & Kvalitets Bas, SUSA. Extern revision utförs av revisor som är anknutna till utfärdaren EHS solutions 

CooPartner

Kontakt

Besöksadress:
Rombvägen 7
371 65 Lyckeby
Telefon:
0455-187 87
E-post:
info@coopartner.se