Kvalitetspolicy

CooPartner i Karlskrona ek. förening ska utveckla, marknadsföra och utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter och tjänster.

Externt innebär det att CooPartner ska erbjuda transporter och tjänster av sådan kvalitet  att kunderna upplever de som bättre än andra på marknaden.

Internt innebär det att kvalitetsarbetet inom företaget ska genom alla medarbetares engagemang och ansvar leda till att företagets kvalitetsmål uppfylls. Vi vill uppnå detta genom införda rutiner för fortlöpande kvalitetskontroll och regelbunden personalinformation.

CooPartner