Miljö- & Kvalitet

Vi ska med hög kvalitet, ständig förbättring och nöjda kunder, utveckla, marknadsföra och utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter.

Alla medarbetares engagemang och ansvarstagande är viktigt för att uppnå ökad kundnöjdhet och uppsatta mål, varmed de utbildas i grundläggande miljöfrågor.

Att vi lyckats med de här målen märks inte minst på de kommentarer vi får från våra kunder. Många önskar inget hellre än att just CooPartner fortsätter köra deras varor i framtiden, på grund av företagets vilja till anpassning och smidighet, samt bemötande som våra anställda bjuder på.

Dokumenterad revision utförs varje år av Svensk Miljö- & Kvalitets Bas. Extern revision utförs av revisor som är anknutna till utfärdaren EHS solutions 

Ladda hem vår Miljö- & Kvalitetspolicy >>

CooPartner