Från och med den 10 augusti 2015 finner ni oss på Verkö.
Vår nya adress är, Rombvägen 7, 371 65 Lyckeby.

Vi flyttar in i Michano BUSINESS CENTER tillsammans med flera andra företag.